Phỏng vấn nhà vô định, Ms. Trang Vo Thi Thu

Chương Trình IB

Điều gì tạo động lực cho bạn để trở thành IB với Tickmill?

Tôi muốn tăng thu nhập và hoa hồng của Tickmill cao.

Bạn thích nhất điều gì trong chương trình IB của chúng tôi?

Về chương trình IB thì Tickmill tổ chức thường xuyên giúp Ib có động lực phát triển khách hàng ngày càng nhiều.

Theo bạn thử thách nhất với một IB là gì? Làm sao để bạn giải quyết thử thách này?

Tôi nghĩ thử thách lớn nhất của IB là làm cho khách hàng tin tưởng mình. Cách giải quyết là mình phải nâng cao trình độ chuyên môn, nhiệt tình hổ trợ các vấn đề thắc mắc của khách hàng

Điều gì tạo lên thành công của một IB?

Theo tôi kiến thức, trách nhiệm và độ uy tín sẽ làm IB thành công được.

Tham Gia Vào Cuộc Thi

Yếu tố quyết định nào giúp bạn dẫn đầu cuộc thi?

Tôi không nghĩ mình sẽ đứng đầu cuộc thi vì các IB khác cũng rất giỏi tôi nghĩ mình may mắn.

Chiến lược nào bạn đã theo đuổi để giữ khách hàng trong suốt quá trình thi?

Tôi theo sát tin tức thị trường cập nhật nhanh cho khách hàng, khách hàng có thể tránh được rủi ro và kiếm lợi nhuận nên khách hàng thích

Cách nào mà cuộc thi đã giúp bạn phát triển mạnh hơn công việc IB của mình?

Tôi làm marketing quảng cáo trên mạng xã hội, đi gặp các khách hàng cũ để giới thiệu về sàn Tickmill và cuộc thi. Cơ bản sàn Tickmill đã tốt rồi nay tổ chức cuộc thi thì mọi người hào hứng tham gia.

Bạn thích nhất điều gì ở cuộc thi này?

Giải thưởng lớn là động lực lớn nhất

Lời Khuyên

Bạn có lời khuyên nào gửi đến các nhà IB mới?

Lời khuyên của tôi là các bạn nên chuẩn bị kiến thức cần thiết để giúp khach hàng chọn sàn uy tín như Tickmill. Ngoài ra có thể chia sẽ cho khách hàng những kinh nghiệm của mình và các trader thành công mình biết để khách hàng mới có thể kiếm lợi nhuận lúc bình thường cũng như trong cuộc thi