Quản lý đa tài khoản (MAM) thiết kế cho quản lý tiền

Chương trình MAM của Tickmilll  Cho phép nhà quản lý tiền chuyên nghiệp giao dịch thay cho khách hàng của họ. Một nhà quản lý tiền  có thể dễ dàng thực hiện giao dịch trên tất cả các tài khoản bằng tài khoản chủ duy nhất của mình.

Lợi thế và ưu điểm của MAM

 • 2 phương pháp tính toán:
  • Tỷ lệ dựa vào  balance
  • Tỷ lệ dựa và equity
 • Giao dịch từ  0.01 lots
 • Cho phép Expert Advisors (EA)
 • Không giới hạn số tài khoản khách hàng
 • Chấp nhận các loại lệnh, đơn hàng: Market, Stop, Limit
 • Sản phẩm nhiều và đa dạng
 • Máy chủ MT4 cực nhanh và bền vững

Điều kiện để thành nhà quản lý tiền

 • Nhà quản lý tiền cẩn phải nạp ít nhất  $5,000 vào tài khoản
 • Tài khoản riêng của nhà quản lý MT4 sẽ đính kèm vào tài khoản master và liên kết với tài khoản khach hàng.

*Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ broker@tickmill.com