Kim loại quý thường được gọi là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ hỗn loạn chính trị, kinh tế và thị trường. Suy đoán về biến động giá Vàng và Bạc so với đô la Mỹ và đa dạng hóa danh mục giao dịch của bạn.