Thị trường trái phiếu là một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất trên thế giới, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội đầu tư. Tận dụng mối quan hệ nghịch đảo giữa lãi suất và giá trái phiếu và suy đoán về sự ổn định kho bạc của chính phủ.