Tùy chọn Giao dịch một lần nhấp (OCT) cho phép bạn thực hiện các thao tác giao dịch chỉ bằng một lần nhấp chuột mà không cần bất kỳ xác nhận bổ sung nào từ phía bạn. Tính năng này được thực hiện trong các phần sau của thiết bị Terminal:

  • bảng điều khiển giao dịch nhanh trên biểu đồ
  • các mức độ giao dịch trên biểu đồ
  • những lệnh giao dịch trên thanh context menu của biêu đồ
  • tab ‘Trading’ xuất hiện trên cửa sổ ‘Terminal’.

OCT giúp bạn có những trải nghiệm không thể quên từ việc giao dịch trực tuyến bằng việc tạo thuận lợi cho bạn:

  • Đặt lệnh mua hoặc bán chỉ với một lần nhấp chuột
  • Đóng tất cả vị trí – bao gồm cả hedging – chỉ với một lần nhấp chuột.
  • Hiển thị lợi nhuận và thua lỗ bằng pip.
  • Đặt lệnh stop loss và take profit bằng pip.

Hướng dẫn sử dụng