ในวันหยุด วันประสูติพระพุทธเจ้า ของฮ่องกงในวันที่ 13 พฤษภาคม เราขอแจ้งให้ทราบว่าตารางเวลาการซื้อขาย จะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลด้านล่างนี้

ตราสาร จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม
HK50 ปิด

ชั่วโมงการเทรดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

โปรดทราบว่า ในกรณีที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ  ค่าสเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับปกติ