ตลาดพันธบัตรคือตลาดตราสารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  สร้างโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุน รับประโยชน์จากความผักผันระหว่างอัตราดอกเบี้ยและราคาของพันธบัตร และเก็งกำไรกับความมั่นคงทางด้านการคลังของรัฐบาล