เทรดพันธบัตรรัฐบาลด้วย margin requirements ต่ำ รับประโยชน์จากความมั่นคงจากหลักทรัพย์ที่รับประกันโดยรัฐบาล