ตลาดพันธบัตรคือตลาดตราสารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  สร้างโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุน รับประโยชน์จากความผกผันระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับราคาของพันธบัตร และเก็งกำไรกับความมั่นคงทางด้านการคลังของรัฐบาล