Każdy wygrywa, w jeden czy drugi sposób!

Tickmill wprowadza innowacje, nagradzając swoich najbardziej dochodowych traderów prawdziwym Bitcoinem, najcenniejszą kryptowalutą na świecie!

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby wygrać Bitcoina. Wykorzystaj swoje doświadczenie i awansuj na szczyt jednej z dwóch tablic liderów. Wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć nowe konto handlowe i dokonać minimalnego początkowego depozytu w wysokości 1000 USD (lub równowartość) w okresie kampanii.

 

Nasi najlepsi inwestorzy otrzymają:

 • 1 Bitcoin dla inwestora z najwyższym miesięcznym zyskiem kwotowo
 • 1 Bitcoin dla inwestora z najwyższym miesięcznym zyskiem procentowo

Rabat lojalnościowy dla WSZYSTKICH uczestników:

 • 10% zniżki na prowizji dla wszystkich zamkniętych pozycji
 • 1$ zniżki za każdy 1 lot zamknięty na BTCUSD

Weź udział w naszym konkursie i odbierz nagrodę!

Regulamin
keyboard_arrow_down

Ogólne warunki

 • Rewolucyjny konkurs inwestycyjny Wygrywasz – Wygrywasz (zwany dalej “Konkurs”) odbędzie się w Tickmill od grudnia 2017 r. do marca 2018 r. (3 miesiące).
 • Konkurs rozpoczyna się 11 grudnia o godzinie 00:00 GMT+2 a kończy 9 marca o 23:59 GMT+2 (zamknięcie rynków).
 • Konkurs jest dostępny dla wszystkich nowych i obecnych posiadaczy kont rzeczywistych w Tickmill.
 • Głównymi nagrodami Konkursu są:
  • Jeden (1) Bitcoin dla każdego z dwóch (2) zwycięzców
  • 10% zniżki na prowizji dla zakwalifikowanych uczestników
  • Zwrot 1 USD za 1 lot obrotu na BTCUSD dla zakwalifikowanych uczestników

Udział w konkursie

 • Aby wziąć udział w konkursie, klienci muszą wykonać następujące kroki:
  • Każdy nowy klient musi otworzyć swoją Strefę Klienta i przesłać niezbędne dokumenty tożsamości, aby zweryfikować konto w Strefie Klienta
  • Wszyscy Klienci muszą otworzyć nowe, rzeczywiste konto transakcyjne MT4 (Classic, Pro lub VIP).
  • Każdy klient musi zdeponować minimum 1000 USD (lub równowartości) na nowym koncie transakcyjnym.
 • Po spełnieniu tych wymogów wszyscy Klienci zostaną automatycznie dopisani do konkursu.
 • Każdy uczestnik może mieć tylko jedno (1) konto transakcyjne MT4.
 • Transfery wewnętrzne nie są uważane za nowy depozyt, a osoby nadużywające (wypłacające i wpłacające ponownie) zostaną zdyskwalifikowane z konkursu.
 • Konkurs jest dostępny wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat i rozumieją warunki transakcji walutowych i CFD.
 • Pracownicy lub przedstawiciele (lub ktokolwiek mający z nimi jakikolwiek związek, partner lub agent) Tickmill nie mogą brać udziału w Konkursie.

Harmonogram konkursu

 • Konkurs podzielony jest na rundy, każda z rund jest niezależna i nie powiązana z poprzednią lub kolejną rundą. Wraz z rozpoczęciem nowej rundy, o godzinie 00:00 czasu serwera (GMT+2) tablica wyników zostanie automatycznie zresetowana.
 • Każda z rund trwa 30 dni kalendarzowych, począwszy od daty rozpoczęcia 11 grudnia o godzinie 00:00 czasu serwera (GMT+2). W przypadku, gdy 30 dzień kalendarzowy przypada w weekend, runda kończy się ostatniego dnia handlowego o godzinie 23:59 czasu serwera (GMT+2).
  Runda 1: 11/12/2017 00:00 do 09/01/2018 23:59
  Runda 2: 10/01/2018 00:00 do 08/02/2018 23:59
  Runda 3: 09/02/2018 00:00 do 09/03/2018 23:59

Tablica wyników

 • Każdy Uczestnik, który otworzył nowe konto handlowe MT4 i zdeponował minimalną początkową wpłatę wymaganą w Okresie Konkursu, pojawi się na dwóch (2) tablicach liderów.
 • Pseudonim uczestnika zostanie wygenerowany automatycznie na podstawie 3 ostatnie cyfry jego / jej nazwy użytkownika / identyfikatora i pierwszych 3 liter jego / jej adresu e-mail.
 • Pierwsza tablica wyników składa się z 3 kolumn: Miejsce, Pseudonim i Łączna kwota zysku.
 • Druga tablica wyników składa się z 3 kolumn: Miejsce, Pseudonim i Procent zysku.
 • Tablice wyników są sortowane według zysku (USD i procent), zaczynając od najwyższego do najniższego.
 • Tablice wyników są aktualizowane automatycznie co 60 minut.

Określenie zwycięzców i nagród

 • Z zastrzeżeniem regulaminu konkursu, dwoma (2) Zwycięzcami będą Uczestnicy z najwyższym zyskiem i najwyższym procentem zysku w ostatnim dniu handlu w danym miesiącu:
  • Najwyższy zysk: (zysk netto)
  • Zysk netto oznacza zysk zrealizowany podczas trwania konkursu plus niezrealizowany zysk/strata
  • Najwyższy procent zysku, liczony wzorem:  [((końcowe saldo rejestru – suma depozytów) / początkowe saldo rejestru) -1] * 100 = wynik
   Przykład:
   W dniu 11.12.2017, o godzinie 12:40 Klient A zdeponował środki w wysokości 1000 USD. O godzinie 13:00 jego equity wynosiło 1100 USD. Zgodnie ze wzorem, o godzinie 13:00 jego zysk procentowy będzie wynosił: [((1100 – 0) / 1000) – 1]*100 = 10%
   O godzinie 14:00 jego equity wynosiło 1400 USD (brak wpłat i wypłat). A więc wynik to: [((1400 – 0) / 1000) – 1]*100 = 40%
   Do godziny 15:00 Klient wypłacił 200 USD oraz poniósł stratę w wysokości 100 USD. Jego equity o 15:00 wynosi 1100. Jego wynik to: [((1100 – (-200 wypłata) / 1000) – 1]*100 = 30*
   O godzinie 16:00 jego equity wynosiło 1200 USD (brak wpłat i wypłat). A więc wynik to [((1200 – 0) /1100 (equity na koniec poprzedniej godziny)) -1]*100 + 30% (poprzedni zysk w %) = 39,09%
   O godzinie 17:00 jego equity wynosiło 1000 (brak wpłat i wypłat). A więc wynik to [((1000 – 0) / 1100 (equity po wypłacie) -1]*100 + 30% (zysk w % po poprzedniej wypłacie) = 20,90%
  • Suma depozytów oznacza depozyt – wypłata (liczone w ciągu pełnej godziny).
  • Początkowe saldo rejestru odnosi się do salda na koncie, przed rozpoczęciem handlu przez Uczestnika. W przypadku wpłat/wypłat środków, za początkowe saldo rejestru uważa się equity na zakończenie pełnej poprzedniej godziny.
 • Tickmill ogłosi zwycięzców na stronie Konkursu w ciągu dwóch tygodni od końca miesiąca i skontaktuje się z nimi osobiście za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • W przypadku, gdy Zwycięzca nie odpowie na wiadomość Tickmil w ciągu 2 dni roboczych, zostanie on zdyskwalifikowany, a nagroda przejdzie na uczestnika na kolejnym miejscu.
 • Przed otrzymaniem Nagrody, Zwycięzcy zgadzają się podać swoje pełne imię i nazwisko oraz wypełnić krótki wywiad, który zostanie opublikowany na stronie Tickmill i portalach społecznościowych.
 • Bitcoin zostanie wysłany na e-portfel Zwycięzcy.
 • Zwycięzcy mogą poprosić o przyznanie im Nagrody w formie gotówki, zaksięgowanej na ich rachunku transakcyjnym MT4 w ciągu tygodnia od ogłoszenia Zwycięzcy o wartości ustalonej ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie trwania Konkursu.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich pseudonimu oraz wyników handlu w czasie trwania oraz po zakończeniu Konkursu oraz użycie imienia oraz osiągniętych rezultatów w celach marketingowych związanych z konkursem.
 • Każdy z uczestników może odebrać nagrodę główną tylko raz. W przypadku gdy uczestnik wygrał jedną z nagród w postaci Bitcoina, nie może ponownie odebrać nagrody głównej.
 • Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają rabat za pozycje zamknięte w okresie trwania Konkursu naliczone w następujący sposób:
  • 10% rabatów prowizyjnych dla wszystkich zamkniętych pozycji (dotyczy tylko kont Pro i VIP)
  • 1 USD za lot obrotu na BTCUSD.
 • W momencie dokonywania transakcji naliczona zostanie standardowa prowizja. Rabaty w wysokości 10% prowizji zostaną zaksięgowane na kwalifikujących się kontach Pro i VIP w ciągu 30 dni po zakończeniu trzymiesięcznego Konkursu.
 • Zniżka na prowizję na CFD Bitcon w wysokości 1 USD za lot zostanie dodana jako depozyt na kwalifikujących się rachunkach MT4 w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu.
 • Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, jeżeli jego konto handlowe w Tickmill zostanie zamknięte przed zakończeniem Konkursu.

Spory i reklamacje

 • Wszelkie zażalenia i reklamacje muszą być przesłane drogą elektroniczną na adres win-win-contest@tickmill.com. Tylko reklamacje złożone w ten sposób będą przyjmowane i rozpatrywane.
 • Zażalenia dotyczące niemożności dokonania operacji handlowej na rachunku Konkursowym z powodu złej jakości połączenia internetowego (ze strony uczestnika lub dostarczyciela usług internetowych Firmy) nie będą przyjmowane.
 • Reklamacje dotyczące błędów technicznych nie będą uwzględniane w wynikach.
 • Decyzje podjęte przez Firmę w sporach są ostateczne. Przy decyzji, Firma weźmie pod uwagę zasady i warunki Konkursu, jak również powszechne praktyki rynkowe.

Warunki i ograniczenie odpowiedzialności

 • Tickmill zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu lub jego anulowania w dowolnym momencie.
 • Podczas zawierania transakcji obowiązują zasady Regulaminu. Uczestnicząc w Konkursie uznaje się, że wszyscy Uczestnicy przeczytali, zrozumieli i wyraźnie zgodzili się z postanowieniami warunków udziału w Konkursie.
 • Tickmill zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia i/lub uzupełnienia warunków Regulaminu i/lub zawieszenia lub zakończenia Konkursu w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Tickmill nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Uczestników w wyniku zawierania transakcji na potrzeby niniejszego Konkursu. Handel na kontraktach CFD obarczony jest wysokim ryzykiem i istnieje możliwość poniesienia strat przekraczających kapitał początkowy.
 • Wszelkie spory lub sytuacje nie ujęte w regulaminie Konkursu będą rozstrzygane przez zarząd Tickmill w sposób, który zostanie uznany za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych stron, a decyzja ta będzie ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron. Tickmill zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do współpracy, zmowy i/lub zawierania transakcji z tego samego źródła lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do nadużycia w Konkursie.
 • Niniejszy Konkurs oraz wszelkie wynikające z niego zobowiązania firmy Tickmill zostaną odwołane lub wycofane w stosunku do uczestników, którzy nadużywają jego ducha lub intencji. Tickmill zastrzega sobie prawo do odwołania lub wycofania Konkursu w dowolnym czasie w przypadku podejrzenia nadużyć. Aby uniknąć wątpliwości, “nadużycie” obejmuje (ale nie jest ograniczone do) między innymi otwieranie wielu rachunków handlowych w Tickmill (w stosownych przypadkach) w celu otrzymania zniżki na prowizję.
 • Ponadto, jeżeli którykolwiek punkt Regulaminu zostanie naruszony lub też istnieje podejrzenie, że uczestnik konkursu działał z nieuczciwym zamiarem lub uzyskał nieuczciwą lub niezamierzoną przewagę w Konkursie, Tickmill zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika.
 • Jeżeli w dowolnym momencie wszystkie lub część któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna pod jakimkolwiek względem zgodnie z prawem jakiejkolwiek jurysdykcji, takie postanowienie (postanowienia) nie będą miały wpływu na legalność, ważność ani wykonalność w tej jurysdykcji pozostałej części tego Regulaminu lub wszystkich innych postanowień niniejszych zasad, ani na legalność, ważność lub wykonalność zgodnie z prawem jakiejkolwiek innej jurysdykcji tego postanowienia lub wszystkich innych postanowień niniejszych zasad.
 • Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na kontakt poprzez telefon lub email ze strony Tickmill, w związku z Konkursem lub też odnośnie wiadomości i informacji o usługach świadczonych przez firmę.

Ostrzeżenie o ryzyku:

Instrumenty CFD są instrumentami lewarowanymi o wysokim stopniu ryzyka, straty mogą przekroczyć kapitał początkowy.

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, charakteryzują się wyjątkową zmiennością, a cena z powodu braku płynności oraz danych makroekonomicznych może się gwałtownie zmienić. Wycena Bitcoina w minimalnym stopniu lub praktycznie wcale nie opiera się na czynnikach fundamentalnych a więc handel na kontraktach CFD Bitcoin stanowi poważne ryzyko dla wszystkich Klientów. Cena Bitcoina może się zmienić podczas weekendu, wykazując znaczną różnicę pomiędzy piątkiem a poniedziałkiem. Jedynie Klienci którzy w pełni rozumieją ryzyko utraty całości zainwestowanych środków a nawet więcej, w krótkim okresie powinni zawierać transakcje na tym instrumencie. Inwestuj jedynie środki, na których utratę możesz sobie pozwolić. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady.

headset_mic
close
 • Znajdź większość odpowiedzi w sekcji Często Zadawanych Pytań - FAQ.

 • Chat online

  Chat dostępny od Pon – Pt w godzinach 09:00 – 22:00 (czasu serwera MT4 GMT+2)
Wybierz swój kraj z listy
Tmill UK Limited
Autoryzowany i regulowany przez Financial Conduct Authority UK
FCA
keyboard_arrow_down
mail_outline
Email
Uzyskaj odpowiedź w ciągu 2 godzin w dni robocze
* Please use this form for general inquiries only
Wiadomość email została wysłana
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin roboczych
call
Numer telefonu
Zadzwoń do nas Pon.-Pt 07:00-20:00 (GMT)
Twoja prośba została do nas przesłana
Skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24 godzin roboczych.
Tickmill Limited Seychelles
FSA
keyboard_arrow_down
mail_outline
Email
Uzyskaj odpowiedź w ciągu 2 godzin w dni robocze
* Please use this form for general inquiries only
Wiadomość email została wysłana
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin roboczych
call
Numer telefonu
Zadzwoń do nas Pon.-Pt 07:00-20:00 (GMT)
Twoja prośba została do nas przesłana
Skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24 godzin roboczych.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel produktami finansowymi niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższyć depozyt początkowy. Upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko oraz podejmij odpowiednie kroki, aby nim zarządzać.