Pasaran bon adalah salah satu daripada pasaran sekuriti terbesar di dunia, menyediakan pelabur dengan banyak peluang pelaburan. Mengambil kesempatan daripada hubungan songsang antara kadar faedah dan harga bon dan membuat spekulasi mengenai kestabilan perbendaharaan kerajaan.